8. a 9. srpna, malování v Milíčovském lese.

22.06.2015 21:36

Sraz v 10.30 mezi Milíčovským rybníkem a Kančíkem

https://mapy.cz/zakladni?x=14.5389300&y=50.0268687&z=17&source=base&id=1714597&q=mil%C3%AD%C4%8Dovsk%C3%BD%20les