5. a 6. září, Malování v Šáreckém údolí, Praha

21.05.2013 23:25